CIT(át)Y a BÁSNE

... na zamyslenie, povzbudenie a možno aj pohladenie duše... 🙂