Človek v tiesni

Na aké čísla volať, keď ide o život?

Boli ste v ohrození života alebo ste boli v situácii, keď iný človek potreboval vašu pomoc ?

Iste mi dáte za pravdu, že každá z týchto situácií je stresujúca zvlášť, ak ide o blízkeho človeka. Pre toho, kto je na našu pomoc odkázaný môžeme byť jedinou šancou na život a preto je lepšie byť pripravený. Nezabúdajme, že v týchto chvíľach je akákoľvek „prvá pomoc“ lepšia, ako žiadna. Na tom, či a ako zareagujeme skutočne záleží. Na aké čísla teda volať, keď ide o život ?

Srdce, láska

   

Zdravotná záchranná služba

155

 

   

Polícia

158

 

   

Hasiči

150

 

   

Integrovaný záchranný systém

(všetky zložky spolu)

112

Srdce, láska
Ako si ľahšie zapamätať čísla tiesňových liniek ?

Spomínate si na to, keď nás ako deti učili telefónne čísla tiesňových liniek? Zdravotná záchranná služba (ľudovo „Záchranka“), Polícia, Hasiči (kedysi Požiarnici), všetky tri sa začínajú číslami 15+, pričom:

Zdravotnej záchrannej službe pridáme číslo 5, ktoré pripomína „invalidný vozík“ = 155

Polícii pridáme číslo 8, ktoré pripomína tvar „policajných pút“ nasadených páchateľovi = 158

Hasičom pridáme nulu, ktorá má tvar „zmotanej požiarnej hadice“ = 150.

🙂

Po vstupe do Európskej únie nám pribudlo telefónne číslo 112, ide o číslo európskeho tiesňového volania pre integrovaný záchranný systém (tzn. všetky zložky spolu).

Zatiaľ čo čísla 155, 158 a 150 sú národné, 112 je číslom európskeho tiesňového volania, tzn. platí v celej Európe.

Srdce, láska
Kedy koho volať ?

155 – Zdravotná záchranná služba

volať pri výlučne zdravotných ťažkostiach (telefonovaním priamo na číslo 155 ušetríme tým vzácne minúty, volaním na číslo 112, by sme situáciu vysvetľovali dvom dispečerom – zo 112 by nás totiž prepojili na 155)

Zdravotné ťažkosti :

Napr. : náhle zmeny zdravia, bezvedomie, infarkt, mozgová príhoda, problémy s dýchaním, otrava liekmi alebo chemikáliami, popáleniny, krvácanie, vážne úrazy, atď.

Viac informácií nájdete tu:

http://www.155.sk/2017/05/18/kedy-volat-155/

158 – Polícia

volať, keď je ohrozený život, zdravie či majetok nás alebo niekoho iného

Viac informácií nájdete tu:

https://www.minv.sk/?rady-a-odporucania-4&sprava=co-by-ste-mali-vediet-o-linke-158

150 – Hasičská záchranná služba

volať v prípade požiarov, dopravných nehôd, záchrany zvierat, atď.

Viac informácií nájdete tu :

https://www.minv.sk/?PHaZZ-oros-Hasicska_zachranna_sluzba

112 – Integrovaný záchranný systém

volať, ak je potrebný zásah zdravotných záchranárov, hasičov aj policajtov.

Viac informácií nájdete tu :

http://www.izs.estranky.sk/clanky/tiesnove-cislo-112/

Srdce, láska
Aké informácie treba poskytnúť po dovolaní sa na príslušné čísla?

Miesto udalosti - aktuálnu polohu, pokiaľ ide o byt alebo iné uzatvorené priestory, uveďte obec, ulicu, číslo domu, poschodie a menovku na dverách, prípadne meno na zvončeku. Ak ide o voľný verejný priestor, je nutné miesto opísať a uviesť orientačné body (napríklad kostol, obchod, kilometrovník na diaľnici, atď.)

Čo sa stalo? -stručne popíšte situáciu.

Pri zranení -popísať rozsah zranenia, stav vedomia, dýchania, rozsahu poranenia, ak ide o dopravnú nehodu – jej charakter, počet účastníkov a pod.

Komu sa stalo? - ak viete, tak meno postihnutého, pohlavie, približný vek a poznávacie znamenie, ktorým môže byť napríklad farbu oblečenia.

Informácie o volajúcom - uviesť meno a či ste osoba blízka alebo náhodný svedok udalosti.

Srdce, láska
Ďalšie číslo, ktoré sa môže zísť je na Obecnú / Mestskú políciu:

159 – centrálny dispečing pre Mestskú a Obecnú políciu

- medzi obecnou a mestskou políciou nie je rozdiel, ide o poriadkovú políciu, ktorá je zriaďovaná obcou alebo mestom všeobecne záväzným nariadením

Viac informácií nájdete tu:

https://www.minv.sk/?obecne_policie


„Priala by som si, aby sme tiesňové čísla nemuseli nikdy použiť, ale ak áno, buďme pripravení.