Kto som?

 V kontexte tejto stránky som autorkou projektu „ZÁLEŽÍ NA VŠET.COM“, ktorého cieľom je šírenie myšlienky návratu hodnôt do spoločnosti.

V dnešnej dobe sme pod tlakom informácií o tom, ako máme byť úspešní, výkonní, večne mladí, atď., no nepočula som, že by sa rovnako intenzívne poukazovalo na to, aká dôležitá je vďačnosť, láskavosť, vľúdnosť, zodpovednosť, pozornosť, povzbudenie, všímavosť, a že ľudia vo vyššom veku majú v spoločnosti svoje dôležité miesto. Majú nám čo odovzdať a nemusia pritom vyzerať „na dvadsať“. 🙂

Srdce, láska

Čo sa ukrýva pod „Zee Key“?

Predovšetkým moje meno, priezvisko a „srdce“. 😉

Srdce, láska

Vnímam čím ďalej tým viac, aké dôležité je vrátiť do života hodnoty, ktoré sme si z neho nechali tak ľahkovážne „odísť“. Dobrá správa je, že tieto hodnoty sú v nás, stačí sa na ne rozpamätať a začať ich žiť.“