DROBNOSTI, KTORÉ (S)TVORIA VEĽKÉ VECI

... úsmev, povzbudenie, vľúdnosť, ohľaduplnosť, radosť, láska, vďačnosť, odvaha, čestnosť, priateľstvo, rodina, súcit, pozornosť, spolupatričnosť...
Srdce, láska
Tiež sa vám zdá, že sa vytrácajú ľudské hodnoty a vzájomná spolupatričnosť?
..., že hľadíme viac do telefónov ako iným do očí?
..., že rozdávame viac „lajkov“ ako skutočných objatí?
..., že vieme viac o dianí na opačnom konci mesta, sveta, ale netušíme, čo prežíva (blízky) človek vedľa nás?
A tušia iní, čo prežívaš Ty? Zaujíma ich to vôbec?
Srdce, láska
Ak patríš k tým, ktorí nie sú ľahostajní a máš odvahu a chuť urobiť prvý krok k zmene,
ktorú túžiš vidieť a zažívať vo svete,...
... si tu správne. 🙂
S láskou Ťa vítam „v priestore“, kde záleží na všetkom.

To, čo nestojí nič, môže niekomu zmierniť bolesť, zlepšiť deň, dať nádej alebo dokonca zachrániť život.